• Nederlands
  • English
  • Deutsch
musea kanovaren natuurhistori sloep-GPS zeilen rec1

de Kampeerboerderij

Langesteeg 14
8355 BZ Giethoorn

Familie Hartman
+31-(0)521-362432
info@de-kampeerboerderij.nl

Boeken?

Is de Kampeerboerderij nog vrij? Raadpleeg onze kalender op Hartman Hoeve en bel of mail

Huurprijzen?

Voor meer informatie en alle huurprijzen klikt u hier. U wordt verwezen naar onze nieuwe site Hartman Hoeve. 

Lees hier onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring

• PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Kampeerboerderij kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Kampeerboerderij , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Kampeerboerderij verstrekt. De Kampeerboerderij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

• WAAROM De Kampeerboerderij GEGEVENS NODIG HEEFT
De Kampeerboerderij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Kampeerboerderij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit huur accommodatie.

• HOE LANG De Kampeerboerderij GEGEVENS BEWAART
De Kampeerboerderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

• DELEN MET ANDEREN
De Kampeerboerderij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• GOOGLE ANALYTICS
De Kampeerboerderij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Kampeerboerderij bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Kampeerboerderij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Kampeerboerderij heeft hier geen invloed op. De Kampeerboerderij heeft Google geen toestemming gegeven om via De Kampeerboerderij verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

• GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand mailadres. De Kampeerboerderij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

• BEVEILIGEN
De Kampeerboerderij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Kampeerboerderij maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Kampeerboerderij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Kampeerboerderij op via onderstaand mailadres.

De Kampeerboerderij is als volgt te bereiken:

- Postadres: Langesteeg 14 8355BZ Giethoorn
- Telefoon: 0521-362432
- E-mailadres: info@de-kampeerboerderij.nl